• Predstavitev SIBAHE – Slovenske banke hrane

  Spoštovani !

  V mesecu novembru leta 2010 je bila po več kot 20 – tih letih tudi v Sloveniji ustanovljena banka hrane, ki predstavlja del evropske mreže združenja bank hrane (FEBA), ki združuje 247 nacionalnih bank hrane iz 21 – ih Evropskih držav.

  Banke hrane so sicer neodvisne humanitarne organizacije, ki so namenjene predvsem zbiranju in distribuciji hrane, in sicer tistim, ki je nimajo ali se soočajo z njenim pomanjkanjem oz. tistim, ki si zaradi oteženih življenjskih razmer ne morejo privoščiti ustreznega nakupa hrane.

  Princip delovanja banke hrane je neprofitnost, kar pomeni, da zbiranje in distribucija hrane poteka brezplačno ; hrana se tako zbira iz naslova prostovoljnih prispevkov, donacij in sponzorstev, medtem ko njena distribucija poteka s pomočjo prostovoljcev in različnih humanitarnih ter človekoljubnih organizacij. Posamezna banka hrane tako pri svojem delovanju upošteva tudi načela solidarnosti, ter pri tem s svojim delovanjem ustvarja povezavo med borbo proti lahkoti in potrati hrane ter borbo proti revščini in izključenosti, s tem pa pomembno prispeva k blažitvi nekaterih socialnih stisk posameznikov.

  Zaradi svojega izrazito neprofitnega in solidarnega delovanja, banka hrane predvideva in vključuje tudi dodatno podporo s strani državnih in lokalnih organizacij ali odborov, proizvajalcev, predelovalcev in distributerjev hrane, ter podporo drugih organizacij in posameznikov-prostovoljcev, s katerimi lahko uresničuje svojo humanitarno vizijo in predstavlja samo srce skupnosti oz. družbe. Posamezne banke hrane so sicer lahko locirane na določenih območjih (kjer obstaja interes lokalnih oblasti), s katerih nato lahko pokrivajo oz. delujejo na določenih predelih ali regijah.

  Močno verjamemo, da lahko z delovanjem banke hrane pomembno prispevamo k povečanju nujnih socialnih pomoči, kar nenazadnje kaže praksa v številnih evropskih držav, v katerih že vrsto let uspešno delujejo posamezne banke hrane, tako da vas vabimo, da z nami delite našo vizijo oz. da kontaktirate naše predstavnike na spodaj navedene kontaktne naslove ; ponudili vam bodo vse potrebne podatke o naši organizaciji in njenem delovanju, vključno z možnostjo predstavitve v powerpointu.

   

  S spoštovanjem,

   

  SIBAHE – Slovenska banka hrane

  Alen Novit, direktor