Obisk predstavnikov Evropskega združenja bank hrane (FEBA) v Sloveniji

V času od 25. do 27. novembra 2014 so bili v Sloveniji na uradnem obisku predstavniki Evropskega združenja bank hrane (FEBA – Fédération Européenne des Banques Alimentaires), ki so se v tem času seznanili z dejavnostjo Slovenske banke hrane, hkrati pa so so se udeležili treh srečanj na državnem in lokalnem nivoju ter obiskali nekatere donatorje in partnerje, ki redno in v obojestransko zadovoljstvo sodelujejo s Slovensko banko hrane. SIBAHE je tako v dneh 25. (na občini Štore), 26. (na občini Velenje) in 27. novembra (v kabinetu predsednika vlade) organizirala srečanja na temo predstavitve ideje in strukture bank hrane ter značilnosti ki veljajo za njihovo delovanje - v okviru srečanja je bila tako predstavljeno delovanje samega evropskega združenja bank hrane (FEBA) in slovenske banke hrane (SIBAHE), skupaj s predstavitvijo dobrih praks na področju zbiranja in distribucije hrane, ki zajema primere iz 256 – tih bank hrane, ki delujejo v 22 – ih evropskih državah.

Posebna pozornost na srečanjih je bila posvečena temi ki se nanaša na trajnost oz. uporabnost izdelkov, ki je označena z rokom uporabe “uporabno do”, in “uporabno najmanj do” (oz. “used by” in “best before”). Prisotnim predstavnikom lokalnih skupnosti in humanitarnih organizacij je bilo podrobno obrazloženo in prikazano kakšna je specifikacija izdelkov ki so označeni z enim izmed obeh rokov uporabnosti, kakšne so njihove značilnosti, zdravstvena (ne)oporečnost izdelkov in kako je potrebno z njimi ravnati. Prav tako je bila predstavljena dobra praksa distribucije živil z označenim rokom uporabnosti v obeh primerih, še posebej v primeru ko so ta označana z rokom uporabnosti ”uporabno najmanj do” , kar pomeni večjo stabilnost in zdravstveno neoporečnost le teh, in s tem daljši rok njihove uporabnosti, praviloma tudi po izteku njihovega roka (seveda, v primeru ustreznega skladiščenja in ravnanja z njimi). Tudi v povezavi s tem je bila poudarjena neprecenljiva vloga nacionalnih bank hrane pri zagotavljanju humanitarne pomoči, tudi v povezavi z zmanjševanjem količine zavržene, še uporabne in neoporečne hrane (t.i. food waste) - banke hrane so bile namreč prve organizacije, ki so v Evropi boj proti lakoti in podhranjenosti povezale z bojem proti odvečnim količinam zavržene, vendar še vedno uporabne in zdravstveno neoporečne hrane.

Skladno s programom obiska so predstavniki FEBE obiskali tudi nekaj naših donatorjev in partnerskih (humanitarnih) organizacij, in lahko potrdimo, da je celoten obisk potekal v prijetnem in konstruktivnrem vzdušju - vsekakor že vnaprej z veseljem pričakujemo njihov naslednji obisk.

Zahvaljujemo se vsem našim prostovoljcem, partnerjem in donatorjem, ter vsem tistim ki so kakorkoli prispevali k uspešni izvedbi programa obiska ter računamo na njih tudi v prihodnje.

 

Alen Novit, direktor SIBAHE – slovenske banke hrane

 

Slika 016 - 1 Slika 017 - 1 Slika 024 - 1 Slika 025 - 1 Slika 027 - 1 unnamedŠTORE